Stedelijk Museum 's Hertogenbosch
"The nomadic condition"


Room installation